આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
વેલાવાળા શાકભાજીની આ જીવાતને ઓળખો
આ ભીંગડાવાળી જીવાત જે ડાળી અને પાન ઉપર રહીને નુકસાન કરે છે. ઉપદ્રવિત ભાગની છટણી કરતા રહો.
નીચેના વિકલ્પો ફેસબુક, વોટ્સ એપ અથવા મેસેજનો ઉપયોગ કરીને અન્ય ખેડૂતો સાથે હમણાં જ શેર કરો.
47
0
સંબંધિત લેખ