આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
ભીંડામાં આવતો પીળી નસનો રોગ ફેલાતા કીટક વિષે જાણો
ભીંડામાં આ રોગ વિષાણૂજન્ય છે જેનો ફેલાવો સફેદમાખી કરે છે. નિયંત્રણ માટે યોગ્ય દવાનો છંટકાવ કરતા રહો.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
185
2
સંબંધિત લેખ