આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
જાણો, લીંબુનું પાન કોરિયું આ રીતે પણ નુકસાન કરી છે
આ જીવાત પાનના બે પડ વચ્ચે રહીને તો નુકસાન કરે છે પણ સાથે સાથે જીવાણુંથી થતો બળિયાના રોગના ફેલાવામાં પણ મદદ કરે છે. ઉપદ્રવ હોય તો તેમનું અસરકારક રીતે નિયંત્રણ કરો.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
37
0
સંબંધિત લેખ