આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
જાણો આ ટ્રાયકોગ્રામા ભમરી વિષે
જાણો આ ટ્રાયકોગ્રામા ભમરી વિષે: આ ભમરી નુકસાન કરતી ઇયળોના ફૂદા દ્વારા મૂકાતા ઇંડામાં પોતાનું ઇંડુ મૂકી દઇ જૈવિક નિયંત્રણ કરે છે. આવા પરજીવી કીટકોનું રક્ષણ કરીએ.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
167
0
સંબંધિત લેખ