આજ ની સલાહએગ્રોસ્ટાર પશુ વિશેષજ્ઞ
નફાકારક પશુપાલન માટે ચાવીરુપ વાત
પશુપાલન વ્યવસાય નફાકારક બનાવવા માટે આધુનિક વૈજ્ઞાનિક પધ્ધતિઓ દ્વારા વધુ દૂધ ઉત્પાદન આપવાના આનુવંશિક ગુણવતા ધરાવતી સારી ઓલાદના પશુઓનો ઉછેર કરવો જોઈએ.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
179
0
સંબંધિત લેખ