આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
શું કપાસમાં મીલીબગની કોઈ સમસ્યા છે?
જો હા, તો કપાસમાં મીલીબગના નિયંત્રણ માટે બૂપ્રોફેઝિન 25% એસસી @ 20 મિલી પ્રતિ 10 લિટર પાણીમાં ભેળવી રોગગ્રસ્ત છોડ પર છાંટો.
આ ઉપયોગી માહિતી નીચે આપેલ ફેસબુક,વોટ્સએપ અથવા મેસેજ વિકલ્પને પસંદ કરીને અન્ય ખેડૂતો સાથે શેર કરો.
170
0
સંબંધિત લેખ