આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
ભીંડામાં ફેરોમોન ટ્રેપનો ઉપયોગ:
કાબરી ઇયળ અને લીલી ઇયળ બન્ને ભીંડાની શીંગો કોરી ખાઇ નુકસાન કરે છે. બન્ને ઇયળોના ફૂદાને આકર્ષિને મારી નાંખવા માટે હેક્ટરે ૧૦-૧૦ ફેરોમોન ટ્રેપ લગાવો.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
74
0
સંબંધિત લેખ