આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
કોબીજ ઉપર ચુસીયા જીવાતનું સંક્રમણ
ખેડૂતનું નામ - શ્રી કિશોર સનોડિયા રાજ્ય- મધ્ય પ્રદેશ ઉપાય- સ્પિનોસોડ 45% એસસી @ 7 મિલી પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
208
1
સંબંધિત લેખ