આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
મરચીમાં રસ ચૂસક ચુસીયાનું નિયંત્રણ
ખેડૂતનું નામ - શ્રી એમ લક્ષ્મણ રેડ્ડી રાજ્ય - તેલંગણા સલાહ - સ્પિનોસેડ 45% @ 7 મિલી પ્રતિ પંપ છટકાવ કરવો
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
605
1
સંબંધિત લેખ