આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
મરચા પાકમાં ચુસીયા જીવાતનો ઉપદ્રવ
ખેડૂતનું નામ: શ્રી એન.એસ.શંકર રેડ્ડી રાજ્ય: આંધ્ર પ્રદેશ ઉપાય : ઇમિડાક્લોપ્રીડ 17.8% એસએલ @ 15 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
530
0
સંબંધિત લેખ