આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
મરચી પર ચુસીયા જીવાતનો પ્રકોપ
ખેડૂતનું નામ - શ્રી અજિત રાજેન્દ્રન રાજ્ય - તમિલનાડુ ઉપાય - 8 ગ્રામ/પંપ ના દરે ફ્લોનીકામીડ 50 % ડબ્લ્યુજી નો છંટકાવ કરવો
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
489
0
સંબંધિત લેખ