આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
કપાસના પાક પર તડતડિયાનો ઉપદ્રવ
ખેડુતનું નામ - શ્રી બંદગી પટેલ રાજ્ય- કર્ણાટક સલાહ - ફ્લોનીકામાઇડ 50 ડબલ્યુજી @ 8 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો..
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
418
0
સંબંધિત લેખ