આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
આદુમાં ફૂગનો ઉપદ્રવ
ખેડૂતનું નામ: શ્રી રામદાસ કુબેર રાજ્ય: મહારાષ્ટ્ર સલાહ : હેક્સાકોનાઝોલ 4% + ઝીનેબ 68% ડબલ્યુપી @ 30 ગ્રામ + કાંસુગામાયસિન 3% એસએલ @ 25 મિલી પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
489
4
સંબંધિત લેખ