આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
મકાઈમાં આર્મીવોર્મનું નુકશાન
"ખેડૂતનું નામ - શ્રી શિવ રામ કૃષ્ણ રાજ્ય- આંધ્ર પ્રદેશ ઉપાય - પ્રતિ પમ્પ થિયામેથોક્સામ 12.6% + લેમ્ડા સાયહેલોથ્રિન 9.5% zc 8-10 મિલિ નો છંટકાવ કરો"
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
39
0
સંબંધિત લેખ