આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ટામેટા પાકમાં પાછતરો સુકારો
ખેડૂત નામ: શ્રી સુરેશ રાજ્ય: તેલંગાણા સલાહ: જીનેબ 75% ડબલ્યુપી @ 800 ગ્રામ પ્રતિ 400 લિટર પાણી સાથે ભેળવી અને એક એકરના દરે છંટકાવ કરવો.
આ માહિતીને લાઈક કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેર કરો.
108
7
સંબંધિત લેખ