આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ચણા ના પાકમાં ફળ વિકાસ માટે
ખેડૂત નામ: શ્રી સંદીપ મીણાં રાજ્ય: રાજસ્થાન સલાહ: 00:52:34 @75 ગ્રામ પ્રતિ પાણી સાથે ભેળવીને છંટકાવ કરવો.
આ માહિતીને લાઈક કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેર કરો.
330
30
સંબંધિત લેખ