જૈવિક ખેતીએગ્રોવન
વધારો જમીનની ઉત્પાદન ક્ષમતા
* જમીનની પૂર્વ તૈયારી અને આંતર-માળખાનું યોગ્ય વ્યવસ્થાપન કરવું. * પાકની ફેરબદલી કરવી અને આંતર પાક તરીકે દ્વિદળ પાકનું વાવેતર કરવું. * હેક્ટરે 5 ટન ખાતરનો ઉપયોગ કરવો( વર્મી કમ્પોસ્ટ, છાણીયું ખાતર,બકરીનું લીંડી ખાતર) * લીલા પડવાસનું વાવેતર કરવું * ખેતરમાં મરઘાં ખાતર,સૂકા પાંદડાનો ખાતર તરીકે ઉપયોગ કરવો
* મહત્તમ જૈવિક / બેક્ટેરિયલ ખાતરોનો ઉપયોગ કરો. * રાસાયણિક ખાતરો અને સૂક્ષ્મ પોષક તત્વોનો સંતુલિત ઉપયોગ. * ખેતરોમાં પાણી અને જમીનનું રક્ષણ કરો. સંદર્ભ - એગ્રોવન જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
475
0
સંબંધિત લેખ