આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
કયા પ્રકારની જમીનમાં મુન્ડાનો ઉપદ્રવ વધારે જોવા મળે છે?
સામાન્યરીતે ગોરાડું કે રેતાળ જમીનમાં આ જીવાતનો પ્રશ્ન વધારે રહેતો હોય છે. આવી જમીનમાં મગફળી, જુવાર, મકાઈ, મરચી, ડાંગર કે શેરડી લેવામાં આવે તો આ જીવાતથી નુકસાન થઇ શકે છે. શક્ય હોય તો આવી જમીનમાં પાકની ફેરબદલી કરવી.
આ ઉપયોગી માહિતીને લાઈક કરીને અન્ય ખેડુતમિત્રો સાથે તેને શેર કરો.
44
0
સંબંધિત લેખ