આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
કપાસના પાકમાં ખુટણ(ટોપિંગ) નું મહત્ત્વ
5-6 ફુટના કપાસના છોડની ટોપિંગ કરવાથી શાખાઓ અને ઉપજ વધારામા મદદ મળે છે.
આપેલી માહિતી કપાસના ખેડૂતો સાથે ફેસબુક, વોટ્સઅપ અને મેસેજ દ્વારા શેર કરો.
220
0
સંબંધિત લેખ