જૈવિક ખેતીwww.ifoam.bio
સજીવ ખેતીમાં કઠોળ પાકનું મહત્વ
કેટલાક પ્રકારના બેક્ટેરિયા, જેમ કે રાઈઝોબિયમ, બ્રેડીહાઇઝોબિયમ,સહજીવી પાકની સાથે સહજીવી સંબંધમાં વાતાવરણીય નાઇટ્રોજનને નાઇટ્રોજન સંયોજનો (એન થી એન 2) માં રૂપાંતરિત કરવામાં સક્ષમ છે. જેનો ઉપયોગ વધતા છોડ દ્વારા થઈ શકે છે. અંદાજ મુજબ, કઠોળના એક પેટા જૂથ સાથેના ફળિયા 72 થી 350 કિગ્રા / હેક્ટર / પ્રતિ વર્ષ ની વચ્ચે નાઈટ્રોજન સ્થિર કરી શકે છે. જૈવિક ખેતીમાં કઠોળ પાક આ રીતે મદદ કરે છે. 1) કઠોળની કેટલીક પ્રજાતિઓ માટીથી બંધાયેલા ફોસ્ફરસને મુક્ત કરી શકે છે, જે છોડના પોષણ અને આપણે જે ખોરાક લઈએ છીએ તેમાં પણ નોંધપાત્ર ભાગ ભજવે છે. 2) પાક ચક્ર જૈવિક ખેતીમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવે છે અને પાક ચક્ર અપનાવીને ભવિષ્યમાં આગળના પાકમાં ઉત્પાદન વૃદ્ધિ થાય છે. 3) આંતર પાકમાં કઠોળનો પાક મુખ્ય ભાગ ભજવે છે. તે મધ્યવર્તી છોડના સ્વરૂપમાં નીંદણ નિયંત્રણ અને રોગો અને જીવાતોને રોકવામાં મદદ કરે છે. 4) તુવેર જેવી ઊંડા મૂળ વાળી પાક જમીનમાં ઊંડાઈ સુધી જઈ પાણીને શોષીને આંતર પાકને ઉપલબ્ધ કરાવે છે. 5) કઠોળના પાકનું પોતાનું મહત્વ રાખે છે, જે તેને જૈવિક સિસ્ટમોમાં વિવિધ રીતે ઉપયોગમાં લેવાની મંજૂરી આપે છે. પાકનું ચક્ર, મધ્યવર્તી પાક, પાંદડાઓની ખેતી અને આચ્છાદાન પાકના રૂપમાં. સંદર્ભ : www.ifoam.bio
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
152
0
સંબંધિત લેખ