આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ડુંગળીના બીજના પ્લોટની તંદુરસ્ત વૃદ્ધિ માટે પોષક વ્યવસ્થાપનની જરૂર પડે છે
ખેડૂતનું નામ - શ્રી. રામપ્રસાદ ટેક _x000D_ રાજ્ય - મહારાષ્ટ્ર _x000D_ ટિપ્સ - પ્રતિ એકર ડ્રિપ પદ્ધતિ દ્વારા 3 કિલોગ્રામ 19:19:19 આપવું જોઈએ. ઉપરાંત, પ્રતિ પમ્પ 20 ગ્રામ સૂક્ષ્મ પોષક તત્વોનો છંટકાવ કરવો જોઈએ.
497
0
સંબંધિત લેખ