આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
આદુ પાકનો સ્વસ્થ વિકાસ
ખેડુતનું નામ - શ્રી.દાસ રાજ્ય- મહારાષ્ટ્ર ઉપાય - ચિલેટેડ ફેરસ @ 15 ગ્રામ પ્રતિ પંપ અને 19:19:19 @ 3 કિલો પ્રતિ એકર ટપક દ્વારા આપવું જોઈએ.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
622
5
સંબંધિત લેખ