આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
મરચીના ખેતરની સ્વસ્થ અને ઝડપી વૃદ્ધિ
ખેડૂતનું નામ: શ્રી સારિકા પવાર રાજ્ય - મહારાષ્ટ્ર સલાહ - 12:61:00 @ 3 કિગ્રા પ્રતિ એકર ટપક પદ્ધતિ દ્વારા આપવું જોઈએ.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
950
1
સંબંધિત લેખ