આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
સ્વસ્થ અને આકર્ષક ટમેટાનો પાક
ખેડૂત નામ: શ્રી જગદીશ કુશવાહ રાજ્ય: મધ્યપ્રદેશ સલાહ: 13:00:45 @3 કિલો પ્રતિ એકર ડ્રિપ દ્વારા આપવું. ચિલિટેડ કેલ્શિયમ @ 15 ગ્રામ + બોરોન 15 ગ્રામ પ્રતિ 15 લિટર પાણી મુજબ છંટકાવ કરવો.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
707
5
સંબંધિત લેખ