આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
સ્વસ્થ અને આકર્ષક તલનો પાક
ખેડૂત નું નામ - શ્રી નરેન્દ્ર ભાઈ જાધવ રાજ્ય - ગુજરાત સલાહ - 13:40:13 @ 75 ગ્રામ અને સૂક્ષ્મ પોષકતત્ત્વ 15 ગ્રામ પ્રતિ પંપ મુજબ છંટકાવ કરવો.
આ માહિતીને લાઈક કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેર કરો.
252
6
સંબંધિત લેખ