આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
સ્વસ્થ અને આકર્ષક ઇસબગુલ પાક
ખેડૂત નામ: શ્રી ગણપત રાણા રાજ્ય: રાજસ્થાન સલાહ: 00: 52: 34@75 ગ્રામ પ્રતિ પંપ મુજબ છંટકાવ કરવો.
આ માહિતીને લાઈક કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેર કરો.
38
0
સંબંધિત લેખ