આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
સ્વસ્થ અને આકર્ષક અડદ નો પાક
ખેડૂત નું નામ - શ્રી. જાવેદ પંજા રાજ્ય - ગુજરાત સલાહ - 13:0:45 @ 75 ગ્રામ અને પંપ સૂક્ષ્મ પોષકતત્ત્વનો 15 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
આ માહિતીને લાઈક કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેર કરો.
24
0
સંબંધિત લેખ