આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
મકાઈમાં લશ્કરી ઈયર ને રોકવા માટે પિંજર પાક ઉગાડો
મકાઇ ખેતરની ચારે બાજુએ ૩ થી ૪ હરોળ નેપિયર ઘાસ પિંજર પાક તરીકે ઉછરવાથી આ ઇયળનો ઉપદ્રવ ઘટાડી શકાય છે.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
109
0
સંબંધિત લેખ