કૃષિ વાર્તાકૃષિ જાગરણ
સરકાર: મહિલા ખેડૂતોને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે વિશેષ સમર્થન
વિવિધ યોજનાઓ દ્વારા સરકારે મહિલા ખેડૂતોને પ્રોત્સાહિત કરવા અને સમર્થન આપવા માટે 30% વધુ ભંડોળ ફાળવ્યા. કૃષિ ક્ષેત્રમાં મહિલાઓના હિસ્સામાં વધારો કરવા માટે કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારો વિવિધ યોજનાઓ રજૂ કરી રહી છે. કૃષિ અને ખેડૂતો કલ્યાણ મંત્રી રાધા મોહન સિંહે જણાવ્યું હતું કે મહિલાઓને મુખ્ય પ્રવાહના કૃષિ ક્ષેત્રમાં લાવવા માટે વિવિધ યોજનાઓ હેઠળ 30 ટકાથી વધુ ભંડોળ ફાળવવામાં આવ્યા છે. 2022 સુધીમાં ખેડૂતોની આવકને બમણી કરવા માટે, કૃષિ ક્ષેત્રમાં મહિલાઓની ભૂમિકા અને ફાળો પર વિશેષ ભાર મૂકવામાં આવે છે.
કૃષિમાં મહિલાઓને સફળ બનાવવા માટે કેટલીક યોજનાઓ રજૂ કરવામાં આવી છે સાથે જ મહિલાઓ માટે વિવિધ ફાયદાકારક કૃષિ કાર્યક્રમો રજૂ કરવામાં આવ્યાં છે. સોર્સ - કૃષિ જાગરણ, 8 માર્ચ 2019 જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
152
0
સંબંધિત લેખ