આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
શેરડીમાં વધુ ઉત્પાદન માટે ભલામણ કરેલ જથ્થો આપો.
ખેડૂતનું નામ - શ્રી. વરેશ સંધર રાજ્ય - કર્ણાટક સલાહ - એકર દીઠ 50 કિગ્રા યુરિયા, 50 કિગ્રા ડીએપી, 50 કિલો પોટાશ, 10 કિલો સલ્ફર, 50 કિલો લીંબોળી ખોળ ખાતર સાથે મિક્સ કરીને આપવું જોઇએ.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
676
2
સંબંધિત લેખ