આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ટામેટાની મહત્તમ ઉપજ મેળવવા ખાતરનો યોગ્ય ડોઝ આપો
ખેડૂતનું નામ - શ્રી. દિપક શિરસે રાજ્ય - મહારાષ્ટ્ર સલાહ - 13:0:45 @ 3 કિગ્રા પ્રતિ એકર ટપક પદ્ધતિ દ્વારા આપવું જોઈએ.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
673
2
સંબંધિત લેખ