આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
રીંગણના તંદુરસ્ત વિકાસ માટે ખાતર યોગ્ય માત્રામાં આપો
ખેડૂતનું નામ - શ્રી રાજેન્દ્ર રાજ્ય - મહારાષ્ટ્ર સલાહ - એકર દીઠ 19:19:19 @ 3 કિલો ટપક દ્વારા આપવું જોઇએ
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
483
0
સંબંધિત લેખ