આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
કોબીજ પર ફૂગનો ઉપદ્રવ
ખેડૂત નામ -શ્રી યોગેશ રાજ્ય-કર્ણાટક સલાહ - ટેબ્યુકોનાઝોલ 250 ઇસી 25.9% @15 મિલી પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
186
4
સંબંધિત લેખ