આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
ઘિલોડીમાં ફળમાખી માટેના ટ્રેપ લટકાવો
ફળમાખીના ક્યુ લુર યુક્ત ટ્રેપ્સ ૪ થી ૫ પ્રતિ એકરે લગાવો. સમયાંતરે ઉપદ્રવિત ફળ ભેગા કરી દાટી દો.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
14
0
સંબંધિત લેખ