આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
તરબૂચના પાકના સારા વિકાસ માટે ભલામણ મુજબ ખાતર આપવું જરૂરી છે.
ખેડૂતનું નામ - શ્રી. વિલાસ પવાર રાજ્ય - મહારાષ્ટ્ર સૂચન - એકર દીઠ 3 કિ.ગ્રા. 13:00:45 ટપક પદ્ધતિ દ્વારા આપવું.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
660
0
સંબંધિત લેખ