આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
આકર્ષક વૃદ્ધિ સાથે સરગવા ની શીંગો
ખેડૂત નામ - શ્રી આનંદ સુરેશ ગાયકવાડ રાજ્ય - મહારાષ્ટ્ર સલાહ - સૂક્ષ્મ પોષકતત્ત્વ 15 ગ્રામ પ્રતિ 15 લિટર પાણીમાં ભેળવીને છંટકાવ કરવો.
આ માહિતીને લાઈક કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેર કરો.
88
0
સંબંધિત લેખ