આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
ડુંગળીમાં સફેદ મુંડાના નિયંત્રણ માટે.
પ્રતિ એકર ક્લોરોપાયરીફોસ 20% EC @ 1.5 - 2 Ltr. દ્વારા સિંચાઇ કરો.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
980
4
સંબંધિત લેખ