આજ ની સલાહએગ્રોસ્ટાર પશુ વિશેષજ્ઞ
શરૂઆતી દૂધનો નિકાલ
દૂધ દોહન શરૂ કરતી વખતે પ્રથમ દૂધની શેરો (ફોર મીલ્ક)ને અન્ય અલગ વાસણમા લઈ તેનો યોગ્ય નિકાલ કરવો જોઈએ.
આ માહિતીને લાઈક અને શેર કરો.
128
0
સંબંધિત લેખ