આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
શેરડીના યોગ્ય વિકાસ માટે ખાતરનું સંચાલન
ખેડૂતનું નામ - શ્રી લક્ષ્મીકાંત ડોડામાની રાજ્ય - કર્ણાટક સલાહ - હ્યુમિક એસિડ,95% 250 ગ્રામ દવાને 20 કિલોગ્રામ યુરિયા સાથે ભેળવીને પ્રતિ એકર મુજબ આપવું.
આ માહિતીને લાઈક કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેર કરો.
654
8
સંબંધિત લેખ