આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ટામેટાના વધુ ઉત્પાદન માટે ખાતર આપવું જરૂરી છે
ખેડૂતનું નામ - શ્રી. મછિન્દ્રા ઘોડકે રાજ્ય - મહારાષ્ટ્ર સૂચન - 13:0:45 @ 3 કિ. ગ્રા. ને ટપક સિંચાઈ પધ્ધતિ દ્વારા આપો.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
508
0
સંબંધિત લેખ