આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
દાડમની તંદુરસ્ત ખેતી કરવા માટેનું ઉત્તમ વ્યવસ્થાપન.
ખેડૂતનું નામ - શ્રી. મહેશભાઇ રાજ્ય - ગુજરાત સૂચન - એકર દીઠ 3 કિ.ગ્રા. 0:0:50 ટપક પદ્ધતિ દ્વારા આપો.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
1050
0
સંબંધિત લેખ