આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
ભીંડામાં ઇનેશન લીફ કર્લ વાઇરસ
ભીંડામાં આવતો ઇનેશન લીફ કર્લ વાઇરસ સફેદમાખી ના કારણે ફેલાય છે . તેના કારણે ઉત્પાદન અને ક્વોલીટી બંને માં અસર થાય છે .આ વાઇરસ ફેલાતો અટકાવવા માટે સફેદ માખી નું શરૂઆત ની અવસ્થામાં જ નિયંત્રણ કરવું ...
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
581
0
સંબંધિત લેખ