કૃષિ વાર્તાઆઉટલુક એગ્રીકલ્ચર
બીટી કપાસના બિયારણની મહત્તમવેચાણ કિંમતમાં ઘટાડો : 80 લાખ ખેડૂતોને લાભ
સરકારે બીટી કપાસના બીજની મહત્તમ કિંમતમાં ઘટાડો કર્યો છે. 450 ગ્રામના પેકેટની કિંમત ઘટીને રૂ.730 થઇ ચુકી છે. કેન્દ્ર સરકારે બીટી કપાસના બીજની મહત્તમ વેચાણ કિંમતમાં ઘટાડો કર્યો છે, જેનાથી દેશમાં 80 લાખ ખેડૂતોને લાભ થવાની સંભાવના છે. કૃષિ મંત્રાલય દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલા જાહેરનામાં મુજબ, 450 ગ્રામ બીટી કપાસ(બોલગાર્ડ-II)ના પેકેટની કિંમત ઘટાડીને રૂ. 730 (રૂ.20 રોયલ્ટીની સાથે) કરવામાં આવી છે. આ વખતે ખેડૂતો ખરીફ પાકની ઋતુના સમયે વાવણી કરી શકશે.
2018 -19 ના વર્ષમાં બીટી કપાસની મહત્તમ વેચાણ કિંમત રૂ. 740 પ્રતિ પેકેટ હતી, જેમાં રૂ.39 રોયલ્ટી કિંમતનો સમાવેશ થતો હતો. ચાલુ વર્ષ માટે રોયલ્ટી રૂ. 39 થી ઘટાડીને રૂ. 20 પ્રતિ પેકેટ કરવામાં આવી છે. જેથી સ્થાનિક બીજ કંપનીઓને પણ લાભ મળશે. સ્ત્રોત- આઉટલુક એગ્રીકલ્ચર, માર્ચ 11, 2019 જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
101
0
સંબંધિત લેખ