હા કે નાAgroStar Poll
શું તમે માનો છો કે કૃષિ ક્ષેત્રે મહિલાઓ પણ અગત્યની ભૂમિકા ભજવે છે?
જો હા, તો ઉપર આપેલા પીળા અંગુઠાની નિશાની પર ટેપ કરો
2874
0
સંબંધિત લેખ