આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
આ કિટકને ઓળખો છો?
આ એક એશિયન બગ તરીકે કિટક ઓળખાય છે જે પાકમાં ઉપદ્રવ કરતી ઇયળોનું ભક્ષણ કરે છે.આ ફાયદાકારક અને મિત્ર કિટક છે. તેમને સાચવીએ.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
40
0
સંબંધિત લેખ