આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ચોળાના ખેતરમાં પોષક તત્વોની ઉણપ
ખેડૂતનું નામ - શ્રી ભરત રાજ્ય - ગુજરાત સૂચન -પ્રતિ પંપ 20 ગ્રામ સૂક્ષ્મ પોષક તત્વોનો છંટકાવ કરો
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
56
0