આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ભીંડામાં સફેદ માખી નું નુકશાન
ખેડૂત નું નામ :- ધર્મેશ_x005F_x000D_ રાજ્ય - ગુજરાત_x005F_x000D_ સલાહ - ડાયફેન્થીયુરોન 50% WP @ 25 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
590
1
સંબંધિત લેખ