આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
પોષક તત્વોની ઉણપથી તરબૂચના ફળ ફાટવા
ખેડૂતનું નામ - શ્રી ચક્રધાર દેસાઇ રાજ્ય - મહારાષ્ટ્ર સૂચન - બૉરોન 20% @ 15 ગ્રામ પ્રતિ પંપ પ્રમાણે છંટકાવ કરો.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
475
0
સંબંધિત લેખ