આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
સૂર્યમૂખીમાં લીલી ઇયળ
આ ઇયળનું એન.પી.વી. ૨૫૦ એલ.યુ. પ્રતિ હેક્ટરે જૈવિક દવાનો છંટકાવ કરો
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
25
0
સંબંધિત લેખ