આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
ગુલાબમાં પાનકથીરીની અસરકારક દવા
બાયફેનાઝેટ ૧૦ ડબલ્યુપી ૨૦ ગ્રા અથવા મિલબેક્ટીન ૧.૦ ઇસી ૪ મિલિ પ્રતિ ૧૦ લિટર પાણી પ્રમાણે છાંટો.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
191
0
સંબંધિત લેખ